سلام هیواد

سلام هيواد

سلام هيواد د هيواد ټلوېزيون د ورځي د پيل خپرونه ده، چي پکي د ورځنيو سياسي، ټولنيزو او اقتصادي مسايلو اړوند بحثونه او د خلکو ستونزي د هغوی په ژبه خپريږي، د خلکو د ستونزو جواب په مخامخ ډول په همدې خپرونه کي د اړونده مسؤلينو لخوا ورکول کيږي، په خپرونه کي تفرېح او موسيقي هم سته. سلام هيواد خپرونه ...

Read More »