د مونوګراف او سیمینار لارښود اثر چاپ شو

لیکنه: پوهنیار سیداصغر هاشمي

مونوګراف د څېړنې د خاصو جوړښتونو څخه هغه څېړنيز فورم دی چې د پوهنتون، دارالمعلمین او انستیتیتونو  محصلان یې د خپلې تحصیلي دورې په پای کې لیکي، کله چې مونوګراف ولیکل شي نو په پای کې د مونوګرافه دفاع کيږي چې د سیمینار ابتدايي شکل لري، اکثر محصلان د مونوګراف لیکلو په برخه کې ستونزې لري چې دا کتاب ورسره مرسته مرسته کولای شي.

د څېړنې په تړاو دا کتاب(د مونوګراف او سیمینار لارښود) زما(سیداصغر هاشمي) له کتابونو یو کتاب دی، ما مخکې له دې هم د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه اثار چاپ شوي دي او د تیزس لیکنې لارښود چاپ ته تیار دی، د دې کتاب لوی سرلیکونه په لاندې ډول دي:

لړليک

سریزه    ۱

د موضوع طرحه…………………………………………….۲

د موضوع هدف    .۲

د موضوع ارزښت    ۳

د موضوع پوښتنې    ۳

د موضوع تاريخي پس منظر    ۴

د موضوع ميتود    ۶

لومړۍ برخه

د مونوګراف ابتدايي خبرې

مونوګراف څه ته وايي؟    ۷

د مونوګراف ارزښت    ۱۰

د مونوګراف لیکلو اړتیاوې    ۱۲

کومه موضوع ولیکم؟    ۱۲

څومره یې ولیکم؟    ۱۳

څنګه یې ولیکم؟    ۱۳

د چا لپاره یې ولیکم؟    ۱۴

ولې یې ولیکم؟    ۱۴

د ښه مونوګراف ځانګړنې    .۱۵

دويمه برخه

د مونوګراف شکلي او معنوي جوړښت

د سر صفحه    ۱۶

د کتاب پېژندنه    ۱۷

اهدا    ۱۸

تقريظ    ۱۸

د پيل خبرې    ۱۸

فهرست    ۱۹

سريزه    ۱۹

د څېړنې اصلي متن    ۱۹

پایله    ۱۹

مناقشه    ۲۰

وروستي نتيجه ګيري    ۲۰

وړاندیزونه    ۲۰

د خذونو عمومي فهرست    ۲۰

د څېړنېز اثر محتواییز جوړښت    ۲۱

د مونوګراف لوی عنوان    ۲۱

د مونوګراف لیکلړ    ۲۴

د مونوګراف پيلیزه    ۲۵

د مونوګراف سریزه    ۲۶

د مونوګراف اصلي موضوع    ۲۷

د مونوګراف پایله    ۲۸

د مونوګراف وروستۍ نتیجه ګیري    ۲۸

د مونوګراف مناقشه    ۲۹

د مونوګراف وړاندیزونه    ۲۹

د مونوګراف ماخذونه    ۳۰

درېيمه  برخه

د مونوګراف لیکلو مراحل

د مونوګراف د موضوع غوراوی    ۳۱

د مونوګراف د موضوع عنوان ټاکنه    ۴۲

د مونوګراف د موضوع د انتخاب ځینې ستونزې    ۴۴

د محصل له خوا د موضوع غوراوی    ۴۴
کومه موضوع غوره کړم؟    ۴۵

څومره موضوع غوره کړم؟    ۴۵

معنوي حد ټاکنه    ۴۶

فزیکي حد ټاکنه    ۴۶

زماني حد ټاکنه    ۴۷

د چا لپاره یې لیکم؟    ۴۷

څنګه یې ولیکم؟    ۴۷

ولې فلانۍ موضوع غوره کوم؟    ۴۷

د لارښود له خوا د موضوع غوراوی    ۴۸

د موضوع غوره کولو مخکې لارښود ټاکل    ۴۹

په مونوګراف لیکنه کې د موضوع د انتخاب ستونزې    ۵۰

د موضوع په هکله د معلوماتو لوستل او راټولول   ۵۸

د موضوع خاکه، څپرکي او سرلیکونه    ۵۹

په خاکه کې د څپرکیو ویشنه    ۶۱

د څپرکیو ترتیب او تنظیم    ۶۲

د لویو سرلیکونو علمي رابطه    ۶۲

د کوچنیو سرلیکونو رابطه    ۶۳

د لوی سرلیک د موضوع سره رابطه    ۶۳

څلورمه برخه

د مونوګراف لیکنې مواد او ځایونه

کتابتونونه    ۶۸

د پوهنتونونو کتابتونونه    ۶۸

عامه کتابتونونه    ۶۹

شخصي کتابتونونه    ۷۰

ارشیفونه    ۷۰

موزیمونه    ۷۰

لابراتوارونه    ۷۰

ماکروفلمونه    ۷۰

تکنالوژي    ۷۱

په څېړنه کې د منابعو د ښودنې لارې چارې    ۷۵

بنیادي ماخذونه    ۷۹

ثانوي ماخذونه    ۸۰

مصدر    ۸۱

مرجع    ۸۱

له ماخذونو د استفادې لارې چارې    ۸۱

له اقتباسه له استفادې لارې چارې    ۸۶

مستقیم نقل قول    ۸۷

د خلاصه کولو له لارې نقل قول    ۸۷

غیر مستقیم نقل قول    ۸۸

د اقتباس ځانګړنې    ۹۰

د ماخذونو بشپړ فهرست    ۹۱

د ماخذونو اهمیت    ۹۲

پنځمه برخه

د څېړنې عام او خاص کالبونه

د څېړنې عام جوړښتونه    ۹۳

مقاله    ۹۳

رساله    ۹۴

کتاب    ۹۵

د څېړنې خاص جوړښتونه    ۹۶

مونوګراف    ۹۶

تیزس    ۹۸

ډیزرټيشن    ۱۰۰

شپږمه برخه

د سیمینار لارښود

سیمینار څه ته وايي؟    ۱۰۲

د سیمینار ارزښت    ۱۰۴

د سیمینار ګټې    ۱۰۵

د ښه سیمینار ځانګړنې    ۱۰۵

د سیمینار موضوع ټاکل    ۱۰۶

د سیمینار د موضوع ترتیبول    ۱۰۷

په سیمینار کې فصاحت او بلاغت    ۱۰۸

د سلایډونو ساختماني جوړښت    ۱۰۸

د سلایډونو معنوي جوړښت    ۱۰۸

د سیمینار نومرې ورکول    ۱۰۹

د سیمینار ورکولو مخکې باید لاندې کارونه وشي   ۱۱۰

سیمینار ورکوونکی باید له ځانه لاندې پوښتنې وکړي    ۱۱۱

د سیمینار ارزونې پاڼه    ۱۱۱

پایله    ۱۱۳

مناقشه    ۱۱۵

وروستۍ نتیجه ګیري    ۱۱۶

وړاندیزونه    ۱۱۷

ماخذونه    ۱۱۹

x

دا هم وګورئ

۱۰ ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسئ

ژباړه: الهام الله بابر تل با ادبه اوسې: که چیرې د کوم کس څخه مو ...